Wie zijn wij ?

This is title

Over de Belgische Vereniging voor Paleontologie

Een wetenschappelijke vereniging die het boeiende onderwerp van de paleontologie toegankelijk wil maken voor een breed publiek

In 1977 besloten een aantal Antwerpse (amateur) paleontologen de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w. of kortweg de BVP op te richten. De vereniging kende onder meteen een snelle opgang en is intussen over het hele Nederlandstalige gebied ingeplant geraakt. Onze leden zijn afkomstig uit de Benelux maar ook ver buiten onze landsgrenzen heeft de BVP connecties met zowel amateurs, professionelen, academici, instituten en bevriende paleontologische organisaties.

De Belgische Vereniging voor Paleontologie heeft als doel : De belangstelling te wekken voor de paleontologie in het algemeen, door o.a. het inrichten van lezingen, excursies, studiedagen, tentoonstelling, het uitgeven van tijdschriften en boekwerken.

Deontologische erecode

De BVP is lid van de Raad voor Aardwetenschappen (RAW-CST) en sluit zich aan bij de deontologische erecode voor verzamelaars van mineralen, gesteenten en fossielen.

Raad van Bestuur

 • Voorzitter
  Anthonie Hellemond        bvp.voorzitter@gmail.com
 • Secretaris
    Kevin Nolis                         bvp.secretariaat@gmail.com
 • Penningmeester
    Luc Van Gysel                    luvgysel@scarlet.be
 • Hoofdredacteur
    François de Bock               bvp.redactie@gmail.com
 • Bibliothecaris
   Vera Schlusmans                bvp.secretariaat@gmail.com
 • Junioren Team
   Kevin Houben                  bvp.jeugdwerking@gmail.com
 • ECP Projectleider
   Anthonie Hellemond        bvp.voorzitter@gmail.com

 

 Andere medewerkers

Review Team Spirifer

 • Kevin Nolis
 • Kevin Houben
 • Anthonie Hellemond
 • Allart Van Viersen
 • Dr. Jacques Herman
 • Dr. John Jagt
 • Prof. Dr. Robert Speijer
 • Dick Mol
 • Bram Langeveld

Webmaster(s)

 • Vera Schlusmans
 • Sven van Uytfanghe

 

Beursteam BVP: bvp.secretariaat@gmail.com

Public Relations: Luc De Coninck: deconinckluc@telenet.be

Info excursies, lezingen:  bvp.secretariaat@gmail.com

Contact: Tenzij anders vermeld kan u al onze teammedewerkers contacteren via bvp.secretariaat@gmail.com

    

Ondernemingsnummer: 0417.061.101

Rekeningnummer: 
IBAN: BE46 6528 2264 2736
BIC: HBKABE22