Een eerste blik op het nieuwe jaar 2017

20 February, 2017

02 januari 2017

Beste leden,

Namens het voltallige bestuur dragen wij onze beste wensen over voor 2017. Wij hopen van harte dat u er een fijne feestperiode heeft opzitten, en vol nieuwe moed kan beginnen aan een jaar vol fijne momenten en ontdekkingen. Om 2017 feestelijk in te zetten willen we u graag verwelkomen op onze nieuwjaarslezing en receptie op woensdag 11 januari. Op dit bijzonder evenement kan u kennismaken met het  jaarprogramma van de Belgische Vereniging voor Paleontologie, en hebben we een bijzondere gastspreker uitgenodigd. Het is voor ons dan ook een waar genoegen om Dick Mol, de mammoetspecialist uit Nederland, in ons midden te verwelkomen (zie foto). De heer Mol zal er een lezing komen geven over de reconstructie van de Yukagir Mammoet. Een mammoet die door schoolkinderen in het hoge noorden van Arctisch Siberië werd gevonden, en door een internationaal team van wetenschappers (onder leiding van Dick Mol), werd onderzocht en opgegraven.

We kijken er dan ook naar uit om samen met Dick de vier expedities mee te volgen die nodig waren om de mammoet uit de permafrost te bergen. Een lezing die u beslist niet mag missen, en waarop we u en uw familie van harte welkom heten. Voor meer informatie over onze lezingen en excursie verwijzen we u graag door naar de excursie en lezingen pagina op deze website. We hebben getracht om het programma zo gediversifieerd mogelijk te houden, zodat iedereen kennis kan maken met de meest uiteenlopende onderwerpen en locaties.

Nieuw dit jaar is ook de organisatie van lezingen op andere locaties. Om onze goede samenwerking met de Universiteiten van Brussel en Leuven te onderhouden, hebben we beslist om 2 lezingen te laten doorgaan aan de VUB en de KUL. Hiervoor danken we dan ook de gastvrijheid van Prof. Dr. Robert Speijer, (KULeuven) Dr. Koen Stein (VUB) en zijn collega Prof. Dr. Philippe Claeys (VUB) die zo vrij waren om met ons samen te werken.

Een nieuw jaar is ook een gepast moment om even terug te blikken naar het afgelopen jaar. We kunnen zeggen dat 2016 een zeer hectisch overgangsjaar is geweest met heel wat verschuivingen en moeilijke momenten. Zo betreuren wij de verdere samenwerking met ons jeugdteam, die vanaf dit jaar zal worden overgenomen door Dhr. Kevin Houben. Ook de collaboratie met onze webmaster en bestuurslid dhr. Jacques Lambrecht kwam vorig jaar ten einde. We wensen ieder van hen dan ook van harte geluk met hun projecten, en bedanken iedereen uitvoerig voor het geleverde werk van de afgelopen jaren binnen de vereniging.

Een laatste moeilijk punt is de update van onze website. Door onvoorziene omstandigheden is de nieuwe website die eind vorig jaar operationeel moest zijn, uitgesteld naar een later tijdstip Wij wensen ons dan ook te verontschuldigen voor de vertraging maar van zodra de nieuwe website gelanceerd is, zal u dit worden meegedeeld. Achter de schermen werken we alvast volop verder aan content en lay-out.

In het voorjaar van 2017 hebben we ons voorgenomen om ons actief in te zetten voor de juniorenwerking binnen de vereniging. Hiermee spelen we in op de vergrijzing van het ledenbestand, en hopen we om onze jeugdactiviteiten te verspreiden onder een groter publiek. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en het is onze volste overtuiging dat we in deze tijden 100% moeten inzetten op de jeugdwerking om jonge leden en beginners te motiveren om op een verantwoorde speelse en wetenschappelijke manier kennis te maken met paleontologie, en zo de continuïteit van onze prachtige discipline te garanderen voor de toekomst.

Het bestuur

  • Share