Mammoetsymposium

19 May, 2018

Het eerste Belgisch mammoetsymposium is een samenwerking tussen de Belgische Vereniging voor Paleontologie, de stad Dendermonde en de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren.

Op zaterdag 17 november 2018 wordt in de raadszaal van het stadhuis van Dendermonde (Provincie Oost-Vlaanderen, België) een mini-mammoetsymposium gehouden met als onderwerp: ‘Mammoeten en Mammoetecologie’. Dit symposium wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP), de Stad Dendermonde en de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ). Aanleiding voor dit symposium is het fraaie mammoetskelet dat opgesteld staat op de zolder van het Vleeshuismuseum op de Grote Markt van Dendermonde.

De wolharige mammoet werd meer dan tweehonderd jaar geleden voor het eerst beschreven en heeft sindsdien aanleiding gegeven tot duizenden wetenschappelijke publicaties. Toch valt er vandaag nog steeds het één en ander over deze ijstijdkoning te ontdekken. Gerenommeerde paleontologen uit België, Nederland en Canada zullen op dit symposium onderzoeksresultaten over mammoeten en hun leefgemeenschap, alsook hun habitat, met de deelnemers delen.

Enkele gastsprekers op dit symposium onder leiding van de dagvoorzitter Carolien Van Hecke (directeur van de stedelijke musea van Dendermonde) zijn o.a. Dr. Mietje Germonpré (KBIN-IRScNB) die zal spreken over de Mammoet van Lier die in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen opgesteld staat en Anthonie Hellemond (Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Paleontologie) die uitgebreid zal verhalen over de Mammoet van Dendermonde. Over de paleo-ecologie van de wolharige mammoet en andere grote zoogdieren uit het ijstijdvak spreken onder andere Dr. Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam en professor Dr. René Cappers van de Rijksuniversiteit van Groningen. Een andere gerenommeerde gastspreker is de Canadese zoogdierpaleontoloog Dr. Grant Zazula van het Yukon Paleontology Program (Canada) die zal spreken over de Pleistocene megafauna die verzameld wordt in Klondike, het mekka van de goudkoorts in Noord Amerika. Dr. Zazula neemt ons mee naar deze iconische locatie waar paleontologen en gouddelvers nauw samenwerken in de goudmijnen.

Maar er is meer: tijdens de pauzes er ook gelegenheid voorzien om meegebrachte resten van mammoeten en andere grote zoogdieren te laten determineren door de aanwezige deskundigen. Ook staat er een bezoek aan het skelet van de mammoet van Dendermonde in het Vleeshuismuseum, tegenover het stadhuis van Dendermonde geprogrammeerd.

Het programma start om 11.00 uur en de afsluiting met een drankje is voorzien rond 17.45 uur gepland. Een lunch tussen de middag wordt aangeboden en de dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Er kunnen aan dit symposium maximaal 150 personen deelnemen. Daarom is het voor de organisatie van groot belang om tijdig te weten wie op dit uniek evenement aanwezig zal zijn. Aanmelden voor deelname aan het symposium is dus verplicht en de deelnameprijs zal 20 Euro per deelnemer bedragen Dat bedrag is inclusief de lunch, drankjes, diner en de bundel met abstracts. Houd vooral de websites van de Belgische Vereniging voor Paleontologie (www.paleontologie.be) en die van Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (www.pleistocenemammals.com) in de gaten. Hierop zal binnenkort uitgebreid ruchtbaarheid worden gegeven aan dit mammoetsymposium. Ook via social media zal dit uniek evenement aangekondigd worden.

Meer info op de website van het Mammoetsymposium

of via de Facebookpagina

Programma

Programma Mammoetsymposium

10.30 – 10.35 uur: Welkomstwoord door de dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke (Directeur Stedelijke Musea Dendermonde)

10.35 – 11.00 uur: Opening symposium door de Burgemeester van Dendermonde en de schepen van cultuur

11.00 – 11.45 uur: Anthonie Hellemond (Voorzitter Belgische Vereniging voor Paleontologie) – De mammoet van Dendermonde. De restauratie van een verborgen paleontologische parel, één jaar later

11:45 – 12:20 uur: Dr. Mietje Germonpré (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) – De wolharige mammoet in België

12:20 – 12:50 uur: Dr. Koen Stein (Vrije Universiteit Brussel – VUB) – De mammoet van Hoboken

12:50 – 13:00 uur: Korte berichten + bespreking middag door dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke en Wim Van Humbeeck

13:00 – 13:45 uur: Lunch + mogelijkheid tot bezoek mammoet van Dendermonde + determinatiemoment

13:45 – 14.30 uur: Dr. Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam) – Paleo-ecologisch onderzoek naar de leefomgeving van mammoeten tijdens de laatste ijstijd

14:30 – 15:15 uur: Dick Mol (Voorzitter Werkgroep Pleistocene Zoogdieren) – De in-situ mammoeten van Orvelte

15:15 – 16:00 uur: Prof. Dr. René Cappers (Universiteit Groningen) – De flora uit het Weichselien: een bijdrage van archeologisch onderzoek aan een grondmonster uit Orvelte

16:00 – 16:20 uur:  *****Pauze *****

16.20 – 17.15 uur:   Dr. Grant Zazula (Yukon State Paleontologist, Whitehorse, Yukon, Canada) – Quaternary palaeontology and paleoenvironments of the Klondike goldfields, Yukon Territory, Canada

17.15 – 17.45 uur:   Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) – Een arctisch grondeekhoornnest als paleo-ecologisch archief

17:45 – 18.00 uur:  Afsluiting door dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke en de organisatie

Vanaf 18:00 uur:   Receptie tot einde

  • Share