Lid worden

This is title

Wat heeft de BVP zoal te bieden?

Lid van de Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw heeft heel wat voordelen!

Alle lezingen zijn literair van niveau, tenzij anders aangegeven, en vrij voor alle leden.

Elke maand organiseren wij ook een excursie. Wij trachten steeds om in ons programma binnen de mate van het mogelijke, alle periodes van de tijdschaal aan te spreken, zoals Devoon, Carboon, Trias, Jura, Krijt, Paleogeen, Neogeen,...

 • Speciale aandacht voor de jeugd en de beginnende amateur-paleontoloog. Dat is er voor BVP-Jeugd, ook ieder lid van de vereniging welkom is. De excursies die geschikt zijn voor de jeugd en beginners van alle leeftijden, staan in ons driemaandelijks tijdschrift Spirifer aangestipt met een speciaal logo.
 • Als lid kun je vrij maken van onze uitgebreide bibliotheek.
 • Leden genieten grote kortingen op al onze publicaties.
 • Je krijgt driemaandelijks ons tijdschrift 'Spirifer' in de bus, vol met wetenswaardige artikelen en agendapunten.

Leden zijn bij alle lezingen en activiteiten, zonder bijkomende kosten welkom.

Om lid te worden van de vereniging vult u onderstaand formulier in.

 • Wij vragen dat minderjarigen door ouder of voogd worden begeleid.

  • De lidgelden voor 2024 worden bijgevolg als volgt vastgelegd:

   • Voor België is dit 38€ (35€ lidgeld + 3€ extra voor verzendkosten).
   • Voor Nederland (en de rest van Europa) komt de bijdrage op 54€ (35€ lidgeld + 19€ extra voor verzendkosten).

   De verhoging van de verzendkosten ligt buiten onze wil en controle, wat we echter wel kunnen beloven is dat het nieuwe bestuur zich de komende jaren met veel enthousiasme zal blijven inzetten voor een open, dynamische, gezellige en laagdrempelige vereniging. We zijn de meest actieve paleontologische vereniging van de lage landen en dat houden we nog lang zo!

  • Deze bijdrage mag betaald worden op de rekening van de vereniging :

   • IBAN : BE08 0689 1013 9913
   • BIC : GKCCBEBB
    Vermelding Lidmaatschap + Naam en voornaam

   Als lid onderschrijf je de "Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Geo-objecten" zoals opgesteld door de Raad voor Aardwetenschappen ( Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1993, nr. 13410). De Erecode kan op de website van de Raad voor Aardwetenschappen op het adres: http://www.raw-cst.be aangevraagd worden of op het secretariaat van BVP.


Lid worden (#4)