Lid worden

This is title

Wat heeft de BVP zoal te bieden ?

Lid worden van de Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw heeft heel wat voordelen !

- Elke maand is er een wetenschappelijke lezing of praktische cursus, waar zowel professionele als amateur paleontologen uit binnen- en buitenland hun kennis en vaardigheden met ons komen delen. Alle lezingen zijn vulgariserend van niveau, tenzij anders aangegeven, en vrij toegankelijk voor alle leden.

- Elke maand organiseren wij ook een excursie. Wij trachten steeds om in ons programma binnen de mate van het mogelijke, alle periodes van de tijdschaal aan te spreken. We bezoeken meestal vindplaatsen met fossielen uit het Devoon, Carboon, Trias, Jura, Krijt, Paleogeen, Neogeen,...

- Speciale aandacht voor de jeugd en de beginnende amateur-paleontoloog. Maandelijks zijn er bijeenkomsten en excursies speciaal voor BVP-Jeugd, waarop ook ieder lid van de vereniging welkom is. De excursies die geschikt zijn voor de jeugd en beginners van alle leeftijden, staan in ons driemaandelijks tijdschrift Spirifer aangestipt met een speciaal logo.

- Als lid kan je vrij gebruik maken van onze uitgebreide bibliotheek.

- Leden genieten grote kortingen op al onze publicaties.

- Je krijgt driemaandelijks ons tijdschrift 'Spirifer' in de bus, vol met wetenswaardige artikels en agendapunten.

*Huisgenoten zijn welkom bij alle lezingen en activiteiten, zonder bijkomende kosten.

Om lid te worden van de vereniging hebben wij hetvolgende nodig:

- Naam en voornaam
- Adres
- Telefoon en/of GSM
- E-mailgegevens
- Eventueel geboortedatum
- Indien minderjarig ook de naam van de ouder of voogd

Wij vragen immers dat minderjarigen steeds worden vergezeld door ten minste één ouder of voogd.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

25€ voor Belgische leden
28€ voor buitenlandse leden

Deze bijdrage mag betaald worden op de rekening van de vereniging :
IBAN : BE08 0689 1013 9913
BIC : GKCCBEBB.
Vermelding : Lidmaatschap + Naam + Voornaam

Als lid onderschrijf je de “Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Geo-objecten” zoals opgesteld door de Raad voor Aardwetenschappen (Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2993, nr. 13410). De Erecode kan geraadpleegd worden op de website van de Raad voor Aardwetenschappen op het adres: http://www.raw-cst.be of kan opgevraagd worden op het secretariaat.