Wie zijn wij ?

This is title

Over de Belgische Vereniging voor Paleontologie

In 1977 besloten een aantal Antwerpse (amateur) paleontologen de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w. van kortweg de BVP op te richten. De vereniging kent onder meteen een snelle opgang en is intussen over het hele Centrum Ingeplant. Onze leden zijn afkomstig uit de Benelux maar ook ver buiten onze landsgrenzen heeft de BVP connecties met de amateurs, professionelen, academicus, instituten en de paleontologische organisaties.

De Belgische Vereniging voor Paleontologie heeft als doel : De belangstelling voor de paleontologie in het algemeen, door o.a. het inrichten van lezingen, excursies, studiedagen, tentoonstelling, de van tijdschriften en boekwerken.

Deontologische erecode

De BVP is lid van de Raad voor Aardwetenschappen (RAW-CST) en sluit zich aan bij de deontologische erecode voor verzamelaars van mineralen, gesteenten en fossielen.

Raad van Bestuur

  • Voorzitter
   Tom Vercammen          bvp.voorzitter@gmail.com
  • Secretaris
   Luc De Coninck     bvp.lidmaatschap@gmail.com
  • Penningmeester
   Luc Van Gysel      luvgysel@scarlet.be
  • Hoofdredacteur
   Myriam Saman     bvp.redactie@gmail.com
  • Bibliothecaris
   (Bibliothecaris)
   Marc De Meireleir     bvp.secretariaat@gmail.com
  • Junioren
   Team
       bvp.jeugdwerking@gmail.com 
  • ECP
   Projectleider
   Tom Vercammen bvp.voorzitter@gmail.com

 

]
]

 Andere medewerkers

  Review Team Spirifer

  • Vercammen Tom
  •  Peeters Koen 
  •  Van de Poel Suzanne
  • Desmet Hilde
]

   Webmaster(s)

  • Myriam Saman

Beursteam BVP: bvp.secretariaat@gmail.com

Public Relations: Luc De Coninck: deconinckluc@telenet.be

Info voor bvp.secretariaat@gmail.com

Contact: Tenzij anders kan al onze teammedewerkers via bvp.secretariaat@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0417.061.101

Rekeningnummer:
IBAN: BE08 0689 1013 9913
BIC: HBKABE22