Excursies en Activiteiten

  • Home / Excursies en Activiteiten

This is title

Programma 2021

[

Inschrijven voor excursies van practica moet steeds gebeuren via e-mail (bvp.secretariaat@gmail.com). Vermeld steeds volledige naam, voornaam, en GSM nummers van alle personen die deelnemen. Na inschrijving volgt er meer info via mail over het uur van samenkomst en andere praktische regelingen

Op de uitstappen en excursie vragen we onze leden om de polo van de club te dragen.

zaterdag 13 maart, 2021

Paleotime NL (mogelijks digitaal) Indien deze beurs fysiek doorgaat, zal de BVP er vertegenwoordigd zijn met een informatiestand.

zaterdag 20 maart, 2021

Givetiaan (Midden-Devoon) te Hotton (B)

Weekend 04 en 5 april 2021

Ontdekkingstochten in Trias & Jura: Bezoek aan verschillende groeves in de Gaume (B)

Weekend 19 en 20 juni 2021

Krijt & Jura te Cap Blanc Nez & Wimereux (Fr):

Week van 11 t/m
18 juli 2021

 

Van 01 augustus t.e.m. 05 september, 2021

BVP-expo in de bibliotheek te Sint-Gillis-Waas

zondag 05 september, 2021

16E Editie van onze BVP-beurs te Sint-Gillis-Waas.

zaterdag 18 september, 2021

Eifeliaan/Givetiaan (Boven-Devoon) te Couvin (B)

Zondag  26 september, 2021 (nieuwe datum!)

Maastrichtiaan (Boven-Krijt) te Eben-Emael (B): 


zaterdag 16 oktober, 2021

Frasniaan (Boven-Devoon) te Lompret (B)

Zaterdag 30 oktober t.e.m maandag 1 november 2021

Les falaises des Vaches-Noires (Krijt-Jura)

zaterdag 06 november, 2021

Het Oligoceen, Plioceen en Mioceen van de Rupelstreek (Rumst). Details tot na inschrijving.

zondag 26 november, 2021

Dag van de wetenschap

Alle leden en deelnemers aan excursies in binnen en buitenland schrijven de deontologische erecode zoals geformuleerd door de Raad voor Aardwetenschappen (RAW-CST). Inbreuken op deze erecode kunnen leiden tot bestraffing conform artikel 15.

zaterdag 11 dec2021

“D-day te Sint-Gillis-Waas: Gezellig samenzijn & determinatie van de jaarvondsten. De determinatiewerken uit de uitgebreide BVP-bibliotheek zullen de beschikkingsvering van de deelnemers bepalen.

 

Opgelet, verzekering

Voor alle deelnemers aan excursies van de Belgische Vereniging voor
Paleontologie v.z.w.: Onze leden zijn enkel door de BVP verzekerd als zij (bij een eventueel ongeval) een geldig bewijs kunnen leveren voor het beleggen van hun familiale verzekering (voor Nederland: Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid). Als dit niet gaat, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering van de BVP, daar is deze verzekering aanvullend op hun eigen familiale verzekering (van B.A. voor NL)

Afspraken

De excursies vinden plaats mits er voldoende interesse is. Het is daarom noodzakelijk dat er voor elke excursie op voorhand wordt ingeschreven.
Dit kan u doen door contact op te nemen met het secretariaat. Zoals aangegeven dient U voor de meerdaagse excursies zelf te zorgen voor vervoer en huisvesting (tenzij anders vermeld). Uiteraard zullen wij u trachten bij te staan met inlichtingen.

Aanmelden voor excursie(s)

Iedere individuele deelnemer heeft eveneens de plicht om zich aan te melden aan het secretariaat voor een excursie, dit moet voor elke excursie en mag gebeuren via mail, telefoon, of andere vorm van communicatie aan het secretariaat. Om geen problemen te krijgen met de verzekering zijn we verplicht om volgende gegevens te registreren voor elke excursie:
Naam, Voornaam, Telefoonnummer / GSM, E-mail

Aangezien minderjarigen moeten begeleid worden door een volwassene, is het belangrijk dat we hun leeftijd kennen (dus geboortedatum) alsook de naam van de voogd die ze begeleidt.
Zonder deze gegevens voor elk lid, kunnen wij geen dekking van de verzekering voorzien in geval van lichamelijke, en/of materiële schade. Het is daarom uiterst belangrijk om deze info door te mailen naar het secretariaat om zo een overzicht te krijgen van wie er komt. Mensen die niet geregistreerd staan, zullen NIET toegelaten worden op excursies, hierin moeten wij streng zijn.

Uiteraard mogen leden altijd een niet-lid uitnodigen om deel te nemen aan een excursie in het vooruitzicht op een eventueel lidmaatschap, maar dan wel op voorwaarde dat deze persoon op de zelfde manier werd aangemeld (Naam, Voornaam, Telefoonnummer /GSM, E-mail)
Informatie als volgt: familie Y komt naar de excursie Z met X-aantal personen, zonder verdere info, accepteren wij niet! Wij vragen dan ook dat elke individuele deelnemer zich te laten aanmelden door het doorgeven van bovenstaande gegevens dit mag uiteraard vanuit 1 centraal e-mailadres gebeuren

Algemene gedragsregels en veiligheidsvoorschriften voor excursies

Tijdens het zoeken naar fossielen op natuurlijke vindplaatsen, zijn de gevaren reëel en niet te onderschatten.

1. Wees zichtbaar voor anderen. Draag altijd een fluo-hesje. Het bevordert niet alleen de herkenbaarheid onder de mensen van de vereniging maar verbetert ook je persoonlijke veiligheid. In actieve groeves is het ook altijd goed om de werknemers in voorbijrijdende trucks met een handgebaar te begroeten en zich zichtbaar te maken. Zo weten zij precies waar je je bevindt.

2. Draag altijd een werkhelm in groeves maar ook op andere plaatsen waar dit door de excursieleiding wordt opgelegd. Fietshelmen, petjes en hoeden bieden geen voldoende bescherming tegen steenslag.

3. Draag gepaste kleding. Naargelang het type activiteit wordt een veiligheidsbril en handschoenen sterk aanbevolen (voorbeeld: zoeken in vuursteen). Het dragen van veiligheidsschoenen (met of zonder stalen tip) wordt sterk aanbevolen.

4. Blijf op een redelijke afstand van wanden en afgronden. Bij wanden blijf je best op een afstand die gelijk is aan de hoogte. In sommige wanden mag gezocht worden mits toestemming van de excursieleiding.

5. Minderjarigen moeten steeds vergezeld worden door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is.

6. Wees respectvol ten aanzien van de natuur en van groeve-uitbaters. Neem dus steeds je afval terug mee naar huis. Laat dieren en planten met rust. Onze aanwezigheid mag de natuur, de buurtbewoners en arbeiders van een groeve zo weinig mogelijk storen. Gooi niet met stenen of andere voorwerpen die andere mensen of materieel kunnen schaden.

7. Blijf op afstand van machines en materieel, ook al zijn dit stilstaand van niet in gebruik. In actieve groeves mag niet gezocht worden in de buurt van werkende machines.

8. Verlaat nooit een excursie zonder dit vooraf te melden. Indien je wil vertrekken, breng de excursieleiding van dan op de hoogte.

9. Begeef je niet in de groeve van een vindplaats zonder de excursieleiding in te lichten. Doe dit ook nooit alleen!

10. Neem geen risico’s! Een fossiel, hoe mooi en waardevol het kan zijn, het kan nooit een mensenleven vervangen.

Het niet naleven van deze instructies is een reden om geschrapt te worden door de excursieleiding voor toekomstige excursies.