Excursies en Activiteiten

  • Home / Excursies en Activiteiten

This is title

Programma 2020

[

INDESEERTEN VAN PRACTICA moet nog steeds gebeuren via e-mail (bvp.secretariaat@gmail.com). Vermeld steeds volledige naam , voornaam, en GSM nummer en e-mail van alle personen sterven. Na inschrijving volgt meer info via mail over het uur van samenkomst en andere praktische regelingen.


Op de uitstappen en excursie vragen we leden leden onze leden om de polo van de club te dragen.

Zaterdag 14 maart: 

Paleotime NL, beurs te Harderwijk met BVP-stand. Op PaleoTime-NL kunnen we het doen. Er is een determinatietafel en een gevarieerd lezingenprogramma. De
toegang is gratis. Meer info in de Spirifer van op:
https://www.paleotime.nl/classic/nl/2020.

Paleotime NL, beurs te Harderwijk met BVP-stand en Excursie naar het Midden-Devoon van Hotton. In het kader van de extra maatregelen wordt het verspreiding om het Corona-virus af te remmen. Nieuwe update: 01/04

Zaterdag 21 Maart

Excursie naar het Midden-Devoon van Hotton. Details zijn na inschrijving.

Weekend 04 en 5 april

Excursie naar de Trias & Jura in de Gaumestreek (Fr). In functie van de beperkingen van de lokale overheden i.v.m. de houden van de inhet weekend van de Trias en de Jura

Weekend 24 t.e.m. 26 april, afspraak in april 2021

“Jurassic-Krijt Tour” Sancerre (Fr). In samenwerking met de plaatselijke “Association des Géologues Sancerrois” hebben we het lang weekend ontmoet met bezoek aan 2 vindplaatsen uit het Jura en uit het Krijt. Reserveer, de plaatsen zijn beperkt. Meer info in de Spirifer.

Zaterdag 25 april Uitgesteld naar latere datum

BePaleo Event te Brussel (KBIN). BePaleo is een nieuw initiatief en bestaat uit een mix van lezingen, workshops en rondleidingen op het niveau en voor alle liefhebbers van de paleontologie. Meer info in de Spirifer van op: https://bepaleo.jouwweb.be/

Zaterdag 13 juni. Het is niet de eerste 

Bezoek aan de Neolithische vuursteenmijnen (Spiennes). De UNESCO-erfgoedsite is hét centrum van de prehistorische beschaving in Europa. De eerste van het Paleolithicum, maar in het Neolithicum werden er tal van vuursteenmijnen gegraven. Indien plannen zien we aan de mijn.

Week van 11 t/m 18 juli

Paleontologische “Fieldschool” naar Krasiejòw (Polen). Wetenschappelijke veldstage i.s.m. de Universiteit van Opole en het European Centre for Paleontology ECP ° (+18). Dat is niet de eerste keer.

Van 03 Augustus t.e.m. 06 September

BVP-expo: “Schaaldier; van fossiele krabben tot krabsla”. Te bezichtigen in de bibliotheek van Sint-Gillis-Waas.

Zaterdag 22 augustus: Af en covid 19

Excursie naar het Boven-Krijt van Eben-Emael. Bezoek aan Romontbos groeve.

Zondag 06 September

15E Editie van onze BVP-beurs te Sint-Gillis-Waas. Meer info in de Spirifer van op: https://paleontologie.be/fossielenbeurs/

Zaterdag 19 September

Excursie naar de Boven-Devoon (Eifeliaan/Givetiaan) van Couvin. Details tot na inschrijving.


Zaterdag 17 Oktober

Excursie naar de Boven-Devoon (Frasniaan) van Lompret. Details tot na inschrijving.

Zaterdag 07 november

Het Oligoceen, Plioceen en Mioceen van de Rupelstreek (Rumst). Details tot na inschrijving.

Zondag 27 november

Dag van de wetenschap

Alle leden en deelnemers aan excursies in binnen en buitenland onderschrijven de deontologische erecode zoals geformuleerd door de Raad Voor Aardwetenschappen (RAW-CST). Inbreuken op deze erecode kunnen leiden tot bestraffing conform aan artikel 15.

Opgelet, verzekering

Voor alle deelnemers aan excursies van de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w.:
Onze leden zijn enkel door de BVP verzekerd als zij (bij een eventueel ongeval) een geldig bewijs kunnen voorleggen van hun familiale verzekering (voor Nederland: Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid). Indien dit niet gaat, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering van de BVP, daar deze verzekering aanvullend is op hun eigen familiale verzekering (of B.A. voor NL)

Afspraken

De excursies vinden plaats mits er voldoende interesse is. Het is daarom noodzakelijk dat er voor elke excursie op voorhand wordt ingeschreven.
Dit kan u doen door contact op te nemen met het secretariaat. Zoals aangegeven dient U voor de meerdaagse excursies zelf te zorgen voor vervoer en huisvesting (tenzij anders vermeld). Uiteraard zullen wij u trachten bij te staan met inlichtingen.

Aanmelden voor excursie(s)

Iedere individuele deelnemer heeft eveneens de plicht om zich aan te melden aan het secretariaat voor een excursie, dit moet voor elke excursie en mag gebeuren via mail, telefoon, of andere vorm van communicatie aan het secretariaat. Om geen problemen te krijgen met de verzekering zijn we verplicht om volgende gegevens te registreren voor elke excursie:
Naam, Voornaam, Telefoonnummer / GSM, E-mail

Aangezien minderjarigen moeten begeleid worden door een volwassene, is het belangrijk dat we hun leeftijd kennen (dus geboortedatum) alsook de naam van de voogd die ze begeleidt.
Zonder deze gegevens voor elk lid, kunnen wij geen dekking van de verzekering voorzien in geval van lichamelijke, en/of materiële schade. Het is daarom uiterst belangrijk om deze info door te mailen naar het secretariaat om zo een overzicht te krijgen van wie er komt. Mensen die niet geregistreerd staan, zullen NIET toegelaten worden op excursies, hierin moeten wij streng zijn.

Uiteraard mogen leden altijd een niet-lid uitnodigen om deel te nemen aan een excursie in het vooruitzicht op een eventueel lidmaatschap, maar dan wel op voorwaarde dat deze persoon op de zelfde manier werd aangemeld (Naam, Voornaam, Telefoonnummer /GSM, E-mail)
Informatie als volgt: familie Y komt naar de excursie Z met X-aantal personen, zonder verdere info, accepteren wij niet! Wij vragen dan ook dat elke individuele deelnemer zich te laten aanmelden door het doorgeven van bovenstaande gegevens dit mag uiteraard vanuit 1 centraal e-mailadres gebeuren

Algemene gedragsregels en veiligheidsvoorschriften voor excursies

Tijdens het zoeken naar fossielen op natuurlijke vindplaatsen, zijn de gevaren reëel en niet te onderschatten.

1. Wees zichtbaar voor anderen. Draag altijd een fluo-hesje. Het bevordert niet alleen de herkenbaarheid onder de mensen van de vereniging maar verbetert ook je persoonlijke veiligheid. In actieve groeves is het ook altijd goed om de werknemers in voorbijrijdende trucks met een handgebaar te begroeten en zich zichtbaar te maken. Zo weten zij precies waar je je bevindt.

2. Draag altijd een werkhelm in groeves maar ook op andere plaatsen waar dit door de excursieleiding wordt opgelegd. Fietshelmen, petjes en hoeden bieden geen voldoende bescherming tegen steenslag.

3. Draag gepaste kleding. Naargelang het type activiteit wordt een veiligheidsbril en handschoenen sterk aanbevolen (voorbeeld: zoeken in vuursteen). Het dragen van veiligheidsschoenen (met of zonder stalen tip) wordt sterk aanbevolen.

4. Blijf op een redelijke afstand van wanden en afgronden. Bij wanden blijf je best op een afstand die gelijk is aan de hoogte. In sommige wanden mag gezocht worden mits toestemming van de excursieleiding.

5. Minderjarigen moeten steeds vergezeld worden door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is.

6. Wees respectvol ten aanzien van de natuur en van groeve-uitbaters. Neem dus steeds je afval terug mee naar huis. Laat dieren en planten met rust. Onze aanwezigheid mag de natuur, de buurtbewoners en arbeiders van een groeve zo weinig mogelijk storen. Gooi niet met stenen of andere voorwerpen die andere mensen of materieel kunnen schaden.

7. Blijf op afstand van machines en materieel, ook al zijn dit stilstaand van niet in gebruik. In actieve groeves mag niet gezocht worden in de buurt van werkende machines.

8. Verlaat nooit een excursie zonder dit vooraf te melden. Indien je wil vertrekken, breng de excursieleiding van dan op de hoogte.

9. Begeef je niet in de groeve van een vindplaats zonder de excursieleiding in te lichten. Doe dit ook nooit alleen!

10. Neem geen risico’s! Een fossiel, hoe mooi en waardevol het kan zijn, het kan nooit een mensenleven vervangen.

Het niet naleven van deze instructies is een reden om geschrapt te worden door de excursieleiding voor toekomstige excursies.