Excursies & Activiteiten

  • Home / Excursies & Activiteiten

This is title

Programma 2017

 

Inschrijven voor excursies of practica moet steeds gebeuren via e-mail (bvp.secretariaat@gmail.com). Vermeld steeds volledige naam, voornaam, en GSM nummers van alle personen die deelnemen. Na inschrijving volgt er meer info via mail over het uur van samenkomst en andere praktische regelingen

Zaterdag 4 Februari

Naturalis Leiden
o.l.v. Martijn Gulliker & Dylan Bastiaans en Historyland (NL)°

Zaterdag 18 Maart

Maasvlakte en Nat. Hist. museum Rotterdam (NL)
o.l.v. Bram Langeveld °

Zaterdag 29 April

Het Jura rond Novion Porcien (FR)
o.l.v. Dhr. Erwin Harte

Zaterdag 13 Mei

Het Onder-Carboon (Tournaisiaan) van Soignies (BE)
o.l.v. Kevin Houben °

Vrijdag 23- Zondag 25 Juni

SMAM weekend in de Elzas (FR)
o.l.v. Anthonie Hellemond

Zaterdag 22-29 Juli

ECP Field school (PL)
o.l.v. Jeroen van Woensel ° (+18)
Lees onze blog voor meer info over deze unieke gelegenheid om deel te nemen aan een wetenschappelijke veldstage in Polen.

Zaterdag 26 Augustus

Het Boven-Krijt (Maastrichtiaan) van Lixhe/Eben-Emeal (BE)
o.l.v. Kevin Nolis °

Zondag 3 september

BVP Beurs
met lezing van trilobieten preparator Tim Suffeleers in Sint Gillis Waas om 15h00 (BE)°

Zaterdag 30 September

Het Frasniaan (Boven-Devoon) van Lompret (BE)
o.l.v. Kevin Houben°

Zaterdag 14 Oktober

Het Plioceen en Mioceen van Steendorp (regio Temse) (BE)
o.l.v. Stijn Everaert

Zaterdag 25 November

De vuursteenmijn van Spiennes en het marmermuseum van Rance (BE)
o.l.v. Anthonie Hellemond°

Alle leden en deelnemers aan excursies in binnen en buitenland onderschrijven de deontologische erecode zoals geformuleerd door de Raad Voor Aardwetenschappen (RAW-CST). Inbreuken op deze erecode kunnen leiden tot bestraffing conform aan artikel 15.

Opgelet, verzekering

Voor alle deelnemers aan excursies van de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w.:
Onze leden zijn enkel door de BVP verzekerd als zij (bij een eventueel ongeval) een geldig bewijs kunnen voorleggen van hun familiale verzekering (voor Nederland: Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ). Indien dit niet gaat, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering van de BVP, daar deze verzekering aanvullend is op hun eigen familiale verzekering (of B.A. voor NL)

Afspraken

De excursies vinden plaats mits er voldoende interesse is. Het is daarom noodzakelijk dat er voor elke excursie op voorhand wordt ingeschreven.
Dit kan u doen door contact op te nemen met het secretariaat. Zoals aangegeven dient U voor de meerdaagse excursies zelf te zorgen voor vervoer en huisvesting (tenzij anders vermeld). Uiteraard zullen wij u trachten bij te staan met inlichtingen.

Aanmelden voor excursie(s)

Iedere individuele deelnemer heeft eveneens de plicht om zich aan te melden aan het secretariaat voor een excursie, dit moet voor elke excursie en mag gebeuren via mail, telefoon, of andere vorm van communicatie aan het secretariaat. Om geen problemen te krijgen met de verzekering zijn we verplicht om volgende gegevens te registreren voor elke excursie:
Naam, Voornaam, Telefoonnummer / GSM, E-mail

Aangezien minderjarigen moeten begeleid worden door een volwassene, is het belangrijk dat we hun leeftijd kennen (dus geboortedatum) alsook de naam van de voogd die ze begeleidt.
Zonder deze gegevens voor elk lid, kunnen wij geen dekking van de verzekering voorzien in geval van lichamelijke, en/of materiële schade. Het is daarom uiterst belangrijk om deze info door te mailen naar het secretariaat om zo een overzicht te krijgen van wie er komt. Mensen die niet geregistreerd staan, zullen NIET toegelaten worden op excursies, hierin moeten wij streng zijn.

Uiteraard mogen leden altijd een niet-lid uitnodigen om deel te nemen aan een excursie in het vooruitzicht op een eventueel lidmaatschap, maar dan wel op voorwaarde dat deze persoon op de zelfde manier werd aangemeld (Naam, Voornaam, Telefoonnummer /GSM, E-mail)
Informatie als volgt: familie Y komt naar de excursie Z met X-aantal personen, zonder verdere info, accepteren wij niet! Wij vragen dan ook dat elke individuele deelnemer zich te laten aanmelden door het doorgeven van bovenstaande gegevens dit mag uiteraard vanuit 1 centraal e-mailadres gebeuren

Algemene gedragsregels en veiligheidsvoorschriften voor excursies

Tijdens het zoeken naar fossielen op natuurlijke vindplaatsen, zijn de gevaren reëel en niet te onderschatten.

1. Wees zichtbaar voor anderen. Draag altijd een fluo-hesje. Het bevordert niet alleen de herkenbaarheid onder de mensen van de vereniging maar verbetert ook je persoonlijke veiligheid. In actieve groeves is het ook altijd goed om de werknemers in voorbijrijdende trucks met een handgebaar te begroeten en zich zichtbaar te maken. Zo weten zij precies waar je je bevindt.

2. Draag altijd een werkhelm in groeves maar ook op andere plaatsen waar dit door de excursieleiding wordt opgelegd. Fietshelmen, petjes en hoeden bieden geen voldoende bescherming tegen steenslag.

3. Draag gepaste kleding. Naargelang het type activiteit wordt een veiligheidsbril en handschoenen sterk aanbevolen (voorbeeld: zoeken in vuursteen). Het dragen van veiligheidsschoenen (met of zonder stalen tip) wordt sterk aanbevolen.

4. Blijf op een redelijke afstand van wanden en afgronden. Bij wanden blijf je best op een afstand die gelijk is aan de hoogte. In sommige wanden mag gezocht worden mits toestemming van de excursieleiding.

5. Minderjarigen moeten steeds vergezeld worden door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is.

6. Wees respectvol ten aanzien van de natuur en van groeve-uitbaters. Neem dus steeds je afval terug mee naar huis. Laat dieren en planten met rust. Onze aanwezigheid mag de natuur, de buurtbewoners en arbeiders van een groeve zo weinig mogelijk storen. Gooi niet met stenen of andere voorwerpen die andere mensen of materieel kunnen schaden.

7. Blijf op afstand van machines en materieel, ook al zijn deze stilstaand of niet in gebruik. In actieve groeves mag niet gezocht worden in de buurt van werkende machines.

8. Verlaat nooit een excursie zonder dit vooraf te melden. Indien je vroeger wil vertrekken, breng de excursieleiding hiervan dan op de hoogte.

9. Begeef je niet in afgelegen delen van een groeve of een vindplaats zonder de excursieleiding hiervan op voorhand te hebben verwittigd of hiervoor toestemming te hebben gevraagd. Doe dit ook nooit alleen!

10. Neem geen risico’s! Een fossiel, hoe mooi en hoe waardevol ook kan nooit een mensenleven vervangen.

Het niet naleven van deze instructies is een reden om door de excursieleiding uitgesloten te worden voor toekomstige excursies.