This is title

Publicaties BVP

Publicaties BVP

Begin 2016 hebben we ons driemaandelijks tijdschrift ‘Spirifer’ volledig vernieuwd. We stellen jullie hier het volledige overzicht van de nieuwe editie voor. Al de nummers zijn verkrijgbaar (tenzij anders vermeld) en kunnen besteld worden via ons secretariaat. 

 

 

20-01-Spirifer 01-2022-cover

Januari- maart 2022

Excursie verslag: Polen, Opole 2021: fieldschool
De Rijke M.
Dossier: Basisgrind Doel – Kallo, deel 2
Heirbaut G. – Peeters K. – Van Gysel L.
Excursie verslag: Lompret – Frasniaan
Van Oosterwijck K.
Excursie verslag: Groeve Argex te Kruibeke
Van Oosterwijck K.
Dossier: Plantenfossielen van de steenkoolterrils
Duziak J.P. (vertaling De Meireleir M.)

.

 

2021-4

Oktober – December 2021

Excursieverslag: Gaume en het Land van Aarlen,  Van Oosterwijck, K. –
Dossier: Basisgrind Doel – Kallo,
Heirbaut, G. – Peeters, K. – Van Gysel, L.
Dossier: Het Neolithicum in het Waasland,
De Meireleir, M. – De Bock, H. – Van Vlaenderen, L.

 

2020-3

juli- september 2021

Dossier: Neolithicum in het Waasland
De Meireleir, M. – De Bock, H. – Van Vlaenderen, L.
Excursieverslag: Bezoek aan het Givetiaan te Marenne
Vercammen, T.
Bezoek: Venus van Eisden,
Van Oosterwijck, K.

 

2021-2

april – juni 2021

Dossier: Brachiopoden echter overlevenden
Van Oosterwijck, K.
Excursieverslag: Op uitstap in de Eifeliaan
Vercammen, T.
Bezoek: Frasniaan – Barvaux-sur-Ourte
Van Gysel, L.
Dossier: Het Mesoliticum in het Waasland (deel 2)
De Meireleir, M. en De Bock, H.
Interview: Baken, een Artefact van meer dan 6 meter hoog
Van Gysel, L. en Saman, M.

 

2021-01

Januari – maart 2021

Dossier: Rendierentrek doorheen het Waasland in het Creswelliaan
De Meireleir, M. en De Bock, H.
Dossier: De wolharige neushoorn uit de Dender
De Prycker, G.
Dossier: Het Mesoliticum in het Waasland
De Meireleir, M. en De Bock, H.
Reisverhaal
: Het Burgigaliaan op Corisica (deel 2)
Van Gysel, L.
Addendum: Monthelon (deel 2)
Van Gysel, L.

2020-4

Oktober- december 2020

Dossier: Trias van
Krasiejów (Polen)
Desmet, H.Interview: Jacob
Kowalski en
Piotr Janecki Desmet, H.
Stageverslag 2020: Trias
De Rijcke, M.Reisverhaal:
Vireux-Molhain, Van Oosterwijck, K.


Reisverhaal
: Het Burgigaliaan op Corisica (deel 1) Van Gysel, L. Addendum: Monthelon Van Gysel, L.

2020-3

Juli – September 2020

Interview: Victor Strijbos
Van Gysel, L.
Artikel: Pinna, de evolutie doorstaan
Strijbos, V.
Artikel: Het genus atrina uit ecoceen van België, Hoe een pina een artina is geworden
Peeters, K. – Van Gysel, L.

2020-2

April – Juni 2020

Reisverhaal: Mammoeten en Mammoet fauna, Zoölogisch museum St-Petersburg
Van Oostrwijck, K.
Dossier: Chemische prespratie met ‘Bazen’
Vercammen, T.
Interview: Haaienskelet naar laatste nieuwe rustplaats
Deconinck, L. – Hovestadt, D. – Mollen, F.
Reisverhaal: Madagascar het nieuwe ‘Marokko’ – Deel 2
Van Gysel, L.

2020-1

Januari – Maart 2020

2020: nieuw bestuur, nieuws van de vereniging, achter de schermen
Vercammen, T. voorzitter
Verslag: Madagaskar, Het nieuwe Mekka voor fossielen
Van Gysel, L.
Verslag: Fossielen op de Zuidpool
Vercammen, T.
Persbericht: Schelde Delta Unesco Global Geopark

2019-4

Oktober – December 2019

Dossier: De spoorwegviaduct van Thanville – Een geologische en paleo-ecologische brug tussen Ardennen en Famenne
Hellemond, A.
Interview: Dr Johannes Vellekoop – Onderzoeker aan de afdeling Environmental Geo-Chemistry van de Vrije Universiteit Brussel
Opinie: Antonie Hellemond – Vier jaar aan het hoofd van de Belgische Vereniging voor Paleontologie
Hellemond. A,

2019-3

Juli – September 2019

Dossier: De Famenniaan flora van Morsnet – Een vergeten paleobotanische locatie binnen een bijzonder geogisch en historisch kader
Hellemond, A. – Van Uytfanghe, S. – Wolterbeek, T. – Stein, K
Interview: Dr. Ben Thuy – Interview met de paleontoloog – curator aan het musée national d’histoire naturellen de Luxembourg – MNHNL
Verslag: Ethisch verzamelen – Een omkadering voor veldwerk en het aanleggen van een paleontologische collectie
Hellemond, A.

2019-2

April – Juni 2019

Dossier: De Auf Schleid groeve van Steffenshausen,
Tussen Ardennenen Eifel
Hellemond, A. – Van Viersen, A. – Magrean, B. – Lerouge, F. – Taghon, P. – Kesselaer, I.
Interview: Prof. Dr. Im. Ferdinand Geukens
Verslag: Oertijdmuseum Boxtel – Excursie verslag
Ryckaseys J.
Oproep: Engelstalinge masteropleiding Paleogiologie
Universiteit van Opole

2019-1

Januari – Maart 2019

Opiniestuk: Paleontologie, een dode wetenschapstak? Een diagnose van de Belgische paleontologie anno 2019
Hellmond, A
Interview: Marleen De Ceukelaire – Conservator van de geologische collecties aan de Belgische Geologische Dienst
Artikel: Paleo-Art – Achter de schrmen van Richard Bizley
Van Gysel, L. & De Bock, F.
Verslag: Les falaises de Vaches-Noires – Excursieverslag
Desmet, H.

2018-4

Oktober – December 2018

Dossier: Zeeschildpadden uit het Maastrichtiaan van Luik en Limburg – Deel 2: Overzicth van enkelen relevante speciemens
Nolis, Kl – Hellemond, A – De Bock, F.
Artikel: Fylogenetische en paleo-ecologische situering van de vroegste schildpadden – Vernieuwde inzichten in het licht van de recentste ontdekkingen
De Bock, F. – Nolis, K. – Hellemond, A.
Interview: Allart Van Viersen – Gastcurator aan het NHMM
Artikel: Het probleem Morocops – Een ingewikkelde casus onder de devonische Trilobita
Van Viersen, A.
Artikel: Belgische bieren en regionale geologie – De ‘mariage parfait’ tussen bodem en brouwproces
Hellemond, A.

2018-3

Juli – September  2018

Dossier: Zeeschildpadden uit het Maastrichtiaan van Luik en Limburg – deel 1
Interview: Dr. Frédéric Boulvain – Hoofd van de afdeling geologie en het sedimentpertrologielab aan de ULg
Artikel: Het fossiele strand van Hargimont
Hellemond, A.

2018-2

April – Juni 2018

Dossier: De groeve van Triffoy – Een overzicht van de Farmenniaansflore en fauna in de omgeving rond Marchin (Deel 2)
Hellemond, A. – Van Uytvangh, S  – Olive, S.
Carte Blanche: Dr. Peter Van Roy – Een levenswerk gewijd aan de Fezouata biota
Artikel: Dicranurus monstrosus – Herkomt, morfologie, elologie en prepatatie van een iconische trilobiet,
Lerouge, F.

2018 - 1

Januari – Maart 2018

Dossier: De groeve van Triffoy – Een overzicht van de Farmenniaansflore en fauna in de omgeving rond Marchin (Deel 1)
Hellemond, A. – Van Uytvangh, S  – Olive, S.
Interview:  Sandra Cordier – Auteur van ‘Botten Van de Borinage”
Artikel: De evolutie van het vissenhart ontleed – een vergelijking van de anatomie van het vertebratenhart doorheen de taxa van vissen
Van Vlasselaer, J. – Vancompennollel, E. – Hellemond, A. – Van goudsenhoven, M.

img019

Oktober – December 2017

Dossier: Fossiele slurfdragers uit in situ vindplaatsen – Het opgraven van fossiele giganten in België, Namibië, Grieks Macedonië, Siberië, Alaska, Yukon en het Nederlandse Orvelte –  door Mol, Dick & Anthonie Hellemond.
Interview Dr. Eric W.A. Mulder
 – Curator van het Natuurhistorisch Museum: Natura Docet Wonderryck Twente
De Vroeg-Eocene hyperthermalen (deel 2) – Het leven op aarde tijdens extreme temperaturen – Van Woensel, J.
Boekbespreking: Gaining ground – 
De oorsprong en evolutie van tetrapoden – Van Uytfanghe, Sven.

 

img018

Juli – September 2017

Dossier: De groeve van Grimbiémont – Kennismaking met de fauna en flora van het  Belgisch Emsiaan – door Anthonie Hellemond
Interview Dr. Koen Stein – Postdoctoraal onderzoeker aan de VUB – door Robbe Van Assche
Over telomen en enaties – Focus op de microfyl – door Sven Van Uytfanghe
Biologisch vakjargon – Neotenie en atavisme – door Anthonie Hellemond
Boekbespreking: Aan de waterkant – Over de evolutie van de soorten – door Vera Schlusman

 

spirifer_2017_2

April – Juni 2017

De mammoet van Dendermonde – De restauratie van een paleontologische parel – door Anthonie Hellemond
Interview Hugo De Potter – Ontdekker van de mammoet van Dendermonde
Een portret van de ijstijdkoning – Wat weten we over de wolharige mammoet?
De mammoeten van België – Een overzicht van de voornaamste mammoetvondsten uit Belgische bodem – door Anthonie Hellemond

 

Spirifer_2017_1

Januari – Maart 2017

Het Givetiaan van Resteigne  – Een paleontologische en geologische excursie naaar de Zuidrand van het synclinorium van Dinant door Anthonie Hellemond
Interview Annelise Folie – Conservator aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel
Amberfauna en -flora uit Myanmar – Focus op een uitzonderlijk fossilisatieproces Door Wim Vertriest
Het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel door Anthonie Hellemond
Jeugdrubriek – Ammonieten

 

Spirifer_2016_4

Oktober – December 2016

Het Bos van Aa  – Een kwartairgeologische en paleontologische reis naar de laatste ijstijd door Anthonie Hellemond
Interview Dylan Bastiaans – Co-supervisor aan het Dino-lab bij Naturalis
Evolutie – Elvis en Lazarus door Anthonie Hellemond
De trilobieten uit de Jemelle Formatie van de Ardennen – Allart Van Viersen

 

 

Spirifer_2016_2

April – Juni 2016

De Miocene zanden van Berchem – Geobiologisch overzicht door Anthonie Hellemond et al.,
Microblasting – Zandstralen als preparatietechniek
Taxonomie en nomenclatuur – Praktisch memento
Evolutie en endotoxines – Degenkrabben in de biochemie
Interview Bram Langeveld – Kerverse conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Verslag Krokuskriebels – Samenwerking met Stedelijk Museum Sint-Niklaas en Archeologische dienst Waasland
Verslag Jeugdexcursie – Uitstap naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Maasvlakte

Spirifer_2016_1

Januari – Maart 2016: uitverkocht

Geinitzia – Een fossiele conifeer uit het Turoon van Opole (Polen) deur Anthonie Hellemond
Interview Dr. John W.M. Jagt – De paleontoloog achter het
NHMM De
Lahonry groeve van Lompret – Een geologische en paleo-ecologische introductie Door Kevin HoubenBoekbespreking – A Fish Caught in Time
Jeugdexcur – Verslagsie van de vondsten uit Lompret

De boekenreeks “De Geschiedenis van het Leven” , door de jaren heen geschreven door Prof. dr. J. F. Geys, is uitgegroeid tot een monumentaal overzicht van de verdwenen levensvormen en de wereld waarin zij ontstonden. De reeks omvat intussen 21 deeltjes, waarbij het meest recente werk het Jura behandelt, het deel over het Krijt is in de maak. Een absolute aanrader voor elke amateur-geoloog of -paleontoloog.

Precambrium_Cambrium

Deel 1
Precambrium – Cambrium

1985, 143 pagina’s, ISBN 90-71145-02-6

Geys_2

Deel 2
Ordovicium

1987, 155 pagina’s, ISBN 90-71145-03-4

Geys_3

Deel 3
Siluur

1989, 178 pagina’s, ISBN 90-71145-05-0

Geys_4

Deel 4
Devoon

1991, 364 pagina’s, ISBN 90-71145-06-9

Geys_5a

Deel 5a
Carboon
Invertebraten

1993, 385 pagina’s, ISBN 90-71145-08-5

Geys_5b

Deel 5b
Carboon
Vertebraten en Planten

1994, 291 pagina’s, ISBN 90-71145-10-1

Geys_6a

Deel 6a
Perm
Invertebraten

1996, 383 pagina’s, ISBN 90-71145-11-5

Geys_6b

Deel 6b
Perm
Chordaten

1999, 169 pagina’s, ISBN 90-71145-11-5

Geys_6c

Deel 6c
Perm
Planten, P/T-crisis, Kupferschiefer

2000, 247 pagina’s, ISBN 90-71145-14-X

7a_trias

Deel 7a
Trias
Algemeen – Protisten tot Brachiopoden

2002, 220 pagina’s, ISBN 90-71145-15-8

7b_trias

Deel 7b
Trias
Mollusken

2003, 264 pagina’s, ISBN 90-71145-16-8

7c_trias

Deel 7c
Trias
Arthropoden en Echinodermaten

2004, 239 pagina’s, ISBN 90-809140-1-0

7d_trias

Deel 7d
Trias
Vissen en Amfibieën

2005, 154 pagina’s, ISBN 90-809140-2-9

7e_trias

Deel 7e
Trias
Reptielen en Zoogdieren

2006, 300 pagina’s, ISBN 90-809140-3-7

7f-trias

Deel 7f
Trias
Planten en Lagerstätten

2007, 232 pagina’s, ISBN 978-90-809140-0-1

8a-jura

Deel 8a
Jura
Algemeenheden – Protisten, Sponzen, Coelenteraten

2008, 288 pagina’s, ISBN 90-809140-4-5

8A-bis

Deel 8a bis
Jura
Wormen, Bryozoën, Brachiopoden

2009, 140 pagina’s, ISBN 978-90-809140-5-6

8b-jura

Deel 8b
Jura
Mollusken (behalve ammonieten)

2010, 311 pagina’s, ISBN 978-90-809140-6-3

8c-jura

Deel 8c
Jura
Ammonieten

2011, 237 pagina’s, ISBN 978-90-809140-7-0

8d-jura

Deel 8d
Jura
Arthropoda (behalve Insecta)

2014, 208 pagina’s, ISBN 978-90-809140-8-7

8e_jura

Deel 8e
Jura
Insecten 1 (Palaeoptera & Exopterygota)

2015, 210 pagina’s, ISBN 978-90-809140-9-4

8f

Deel 8f
Jura
Insecten2 (Endopterygota)
2016, 276 pagina’s, ISBN 978-90-825171-0-1

 

8g

Deel8g
Jura
Echiodermata
2018, 193 pagina’s, ISBN 978-90-825171-1-8

 

8h

Deel 8h
Jura

Vissen en Amfibieën

2019, 199 pagina’s, ISBN 978-90-825171-2-5

 

Geschiedenis van het leven 8 J

Deel 8j (8i niet in druk)
Jura
Reptielen
(behalve Dinosauria )

2020, 210 pagina’s, ISBN 978-90-825171-3-2

 

8k

Deel 8k
Jura
Dinosauria
2021, 342 pagina’s, ISBN 978-90-825171-4-9

 

Fossielen Verzamen - Basiskennis en Technieken
Door R. Marquet

Fossielen Verzamelen
Basiskennis en Technieken

door R. Marquet

1993, 159 pagina’s, ISBN 90-71145-07-7

Geys_Ichnofossielen

Gids voor de Ichnofossielen van België

door R. Marquet

1984, 71 pagina’s, ISBN 90040 72934

veldatlas_cenoz_fossielen

Veldatlas voor Cenozoïsche fossielen van België
Deel 1 – Neogeen

door J.F. Geys & R. Marquet

1979

veldatlas_cenoz_fossielen2

Veldatlas voor Cenozoïsche fossielen van België
Deel 2 – Paleogeen

door J.F. Geys & R. Marquet

1983

inleiding_paleo

Januari – Maart 2018

Dossier: De groeve van Triffoy – Een overzicht van de Farmenniaansflore en fauna in de omgeving rond Marchin (Deel 1)
Hellemond, A. – Van Uytvangh, S  – Olive, S.

Interview:  Sandra Cordier – Auteur van ‘Botten Van de Borinage”

Artikel: De evolutie van het vissenhart ontleed – een vergelijking van de anatomie van het vertebratenhart doorheen de taxa van vissen
Van Vlasselaer, J. – Vancompennollel, E. – Hellemond, A. – Van goudsenhoven, M.